Fotografie: podoby a role moderního média

Přednáška z pravidelného cyklu přednášek kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie Jiřího Pátka. Akce je pořádána ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Moravská galerie v Brně

 

Anna Šimková
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz