Poklad Romů / Amare Somnaka / Tajemství romského šperku

Výstava představí historický romský šperk jednak jako formu rodového pokladu a ztělesnění mytické síly předků, symbolů moci představitele romské skupiny, ale i jako odvěkou nezbytnou součást romského odívání mužů i žen různých romských skupin světa. Od historických dokladů klenotů a jejich zobrazení instalace postupně přechází k novodobým podobám romského šperku.