ART IS HERE: Moderní umění Nové umění

Expozice Moderního umění je zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Setkat se tu můžete s díly Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého, která hravou instalací oživil Maxim Velčovský. Osu expozice Nového umění, která dokumentuje zásadní projevy umění po roce 1945, tvoří sbírka a archiv Jiřího Valocha.