Umění od gotiky po 19. století

Stálá expozice představuje v chronologickém sledu vzácná díla ze sbírek Moravské galerie z období středověku až po 19. století.