The House of SM Collection

SM Collection je zastřešující název pro aktivity uměleckého kolektivu, který je tvořen Lukášem Essenderem a Anitou Somrovou. Jejich zájem se upírá k tématům společnosti spektáklu, kultury, módního průmyslu, komunikačním strategiím, lifestylu, identity, těla a genderu.