Tereza Froncová: Matoušův efekt

„Neboť každému kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Mt 26, 29) Společenský jev s názvem Matoušův efekt je aplikovatelný do oblastí pedagogiky, ekonomie a sociologie. Vypovídá o automatickém zvýhodnění či znevýhodnění jednotlivce k dané skutečnosti a o prohlubování rozdílů ve zdánlivě rovných příležitostech.