Andrej Ševčík: Don’t Push the Button

Výstava absolventa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, který v současnosti dokončuje studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Autor ve své tvorbě reflektuje především elementární aspekty malby, jako je barva, malířský valér nebo základní geometrie.