Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb

Specifický koncept souvztažnosti vizuálního a akustického rozvíjí Milan Grygar ve velmi rozmanitých a často i protichůdných analogiích již pět desítek let. Chystaný projekt v prostorách Fait Gallery je zatím největší výstavou zaměřenou na autorovo originální pojetí vztahu obrazu, zvuku a prostoru.