In a Landscape

Koncepce výstavy In a Landscape vychází z přesvědčení, že ostrá hranice a polarita mezi přírodou a kulturou je překonaná. To, co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří jeden provázaný celek. Název výstavy odkazuje na avantgardní hudební skladby Johna Cage, které hudbu rozšiřují o zdánlivě cizorodé a technické zvuky. Cage je otevíral náhodě a specifickému kontextu, aby vytvořil aktuální živé umění. Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner a Miroslav Vavřina sdružení na této výstavě pracují pomocí možností současného umění na podobném záměru.