Galerie TIC

1. 3.—6.5. 2017

út—pá 10.00—18.00 so 10.00—14.00

Galerie U Dobrého pastýře (1. patro), Radnická 4

Teorie duchů

Černou a bílou můžeme považovat za ghost colours — mrtvé připomínky živých barev. Barevnost, která vyprchala. Zůstala jen vzpomínka v odstínech šedi. Pomocí světla a stínu vytváříme dvojníky skutečnosti. Tajemné odrazy, které přes dvě stě let pronásledují naše představy o světě. Fotografický proces jako umění duchů, konflikt přízraků.

15. 2.—25. 3. 2017

út—pá 10.00—18.00 so 10.00—14.00

Galerie mladých (přízemí), Radnická 4

Kdo se bojí červené?

Výstava představuje divákovi výběr z tvorby skupiny umělců pracujících společně již delší dobu: Vasil Artamonov, Dominik Forman, Alexey Klyuykov a Lenka Štěpánková jsou členy širšího mezinárodního uskupení malířů — Svaz sovětských umělců. Cílem svazu je definovat možné cesty vývoje realistického umění s důrazem na malbu, sledovat linie umění, které vznikalo v rámci sovětského bloku v druhé polovině 20. století, a pokouší se aktualizovat podobný umělecký přístup dnes.

15. 2.—25. 3. 2017

út—pá 10.00—18.00 so 10.00—14.00

Galerie konText (první patro), Radnická 4

Vojtěch Rada: Solidní neúspěch

Nemožnost dosažení cíle ne kvůli vlastní neschopnosti, ale pro neurčitost touženého. Současné projekty Vojtěcha Rady ústící v aktuálním případě ve video-instalaci reflektují skrze zcela odlišné příběhy a vizuální motivy právě tento paradox — touhu dosáhnout nedosažitelného.

Moravská galerie v Brně

9. 12. 2016—16.4. 2017

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie

Portrétní fotografická tvorba (vizitky, kabinetky i reprezentativnější snímky větších formátů) zachycující představitele šlechty v rakousko-uherské monarchii, včetně panovnické dynastie Habsburků.

9. 12. 2016—16.4. 2017

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy

Unikátní porcelánové a nápaditě glazurované vázy Milana Pekaře, za které byl nominován v kategorii Designér roku v soutěži Czech Grand Design 2014.

9.12. 2016—16.4. 2017

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

OCH! Olgoj Chorchoj: logika emoce

Retrospektiva designérského studia Olgoj Chorchoj: od postmoderního designu raných 90. let, přes návrat ke strohým formám neomodernismu, testování možností nových technologií a materiálů až po architektonické návrhy. Opomenuty nezůstávají ani inspirační zdroje jejich tvorby či pedagogický vliv Michala Froňka a Jana Němečka na mladou generaci designérů, jejichž práce jsou zde rovněž vystaveny.

stálá expozice

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a

Umění od gotiky po 19. století

Stálá expozice představuje v chronologickém sledu vzácná díla ze sbírek Moravské galerie z období středověku až po 19. století.

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Pražákův palác, Husova 18

ART IS HERE: Moderní umění Nové umění

Expozice Moderního umění je zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Setkat se tu můžete s díly Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého, která hravou instalací oživil Maxim Velčovský. Osu expozice Nového umění, která dokumentuje zásadní projevy umění po roce 1945, tvoří sbírka a archiv Jiřího Valocha.

stálá expozice

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Užité umění a design

Stálá expozice užitého umění prezentuje na ukázkách z historických sbírek nábytku, skla, keramiky, kovu i textilu, vývojovou linii jednotlivých epoch a stylů.
Stálou expozici Uměleckoprůmyslového muzea čeká velká proměna, ve stávající podobě ji můžete zhlédnout pouze do 30.6. 2017!

16. 12. 2016—16.4. 2017

st 10.00—18.00 čt 10.00—19.00 pá—ne 10.00—18.00

Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a

Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu

Sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů
v období od roku 1763 až do závěru 19. století je představeno prostřednictvím pestrého výběru významných a pozoruhodných artefaktů.

29.4. 2016—2.4. 2017

čt—ne 10.00—12.00 a 12.30—16.00

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2

Martin Rajniš: První architektura

Aktuální práce jednoho z nejinspirativnějších architektů současné české scény Martina Rajniše představují jeho osobní vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních hmot, stavebních norem a konzumnímu životnímu stylu.

čt—ne 10.00—12.00 a 12.30—16.00

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

Dům, který si v roce 1906 postavil Dušan Jurkovič, je jedinečným architektonickým a uměleckým dílem, jež stojí za návštěvu.

Dům umění města Brna

8. 2.—26. 3. 2017

út—ne 10.00—18.00

Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99, Dominikánská 9

In a Landscape

Koncepce výstavy In a Landscape vychází z přesvědčení, že ostrá hranice a polarita mezi přírodou a kulturou je překonaná. To, co je přírodní a to, co je vytvořeno člověkem, vytváří jeden provázaný celek. Název výstavy odkazuje na avantgardní hudební skladby Johna Cage, které hudbu rozšiřují o zdánlivě cizorodé a technické zvuky. Cage je otevíral náhodě a specifickému kontextu, aby vytvořil aktuální živé umění. Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner a Miroslav Vavřina sdružení na této výstavě pracují pomocí možností současného umění na podobném záměru.

8. 3.—26. 3. 2017

út—ne 10.00—18.00

Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99, Dominikánská 9

Na tělo

Hana Stehlíková Babyrádová, Vladimír Havlík, Petr Kamenický, Hana Novotná a jejich studenti. Současnost je poznamenána jednak zvýšeným zájmem o tělo a vše, co s ním souvisí, a jednak jakýmsi postupným odtělesňováním naší existence a přesunem do netělesných virtuálních světů. Výstava objektů, fotografií, konceptuálních děl a videoinstalací.

Fait Gallery

3. 6.—29. 7. 2017

út—so 11.00—18.00

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2

Milan Grygar: Světlo, zvuk, pohyb

Specifický koncept souvztažnosti vizuálního a akustického rozvíjí Milan Grygar ve velmi rozmanitých a často i protichůdných analogiích již pět desítek let. Chystaný projekt v prostorách Fait Gallery je zatím největší výstavou zaměřenou na autorovo originální pojetí vztahu obrazu, zvuku a prostoru.

Galerie Pitevna

24. 3.—5.5. 2017

po—pá 12.00—18.00

Galerie Pitevna, výstavní prostor Archivu MU, Komenského nám. 2

Václav Girsa: Řecké fantazie

Výstava představuje výběr z tvorby současného malíře Václava Girsy, pro nějž je příznačná divokost a gestičnost výtvarného projevu.

Strom Art Gallery

16. 3.—21.4. 2017

út—pá 13.00—18.00

Strom Art Gallery, třída Kpt. Jaroše 31

Andrej Ševčík: Don’t Push the Button

Výstava absolventa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, který v současnosti dokončuje studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Autor ve své tvorbě reflektuje především elementární aspekty malby, jako je barva, malířský valér nebo základní geometrie.

Galerie Černá linka

20. 2.—25. 3. 2017

po—pá 8.00—20.00

Galerie černá linka, Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Poříčí 7/9

Zóna

Prezentace vybraných projektů realizovaných studenty předmětu Výtvarná akce.

Muzeum města Brna

2. 2.—2.4. 2017

denně 9.00—17.00

Muzeum města Brna, hrad Špilberk

Vasarely

Geometrické abstraktní obrazce plné barev, kontrastů a optických iluzí — tak vypadají grafiky Victora Vasarelyho. Tento maďarsko-francouzský výtvarník je považován za průkopníka op artu.

Monomach

8. 3.—29. 3. 2017

denně 10.00—18.00

Monomach, Gorkého 12

The House of SM Collection

SM Collection je zastřešující název pro aktivity uměleckého kolektivu, který je tvořen Lukášem Essenderem a Anitou Somrovou. Jejich zájem se upírá k tématům společnosti spektáklu, kultury, módního průmyslu, komunikačním strategiím, lifestylu, identity, těla a genderu.

Galerie Katakomby

7. 3.—7. 4. 2017

út—ne 9.30—18.00

Galerie Katakomby, Zelný trh 9

Abracadabra: Threads

Výstava Hervého Constanta. Jeho inspirace pro koncept Abracadabra byla podnícena zájmem o neznámé formy přírodního designu, vytvářejícího mnohost rozličných tvarů. Hervého videa Signály jsou založena na kinetických skulpturách, spatřených jím v prostředí Metropolitan Theatre v Manile roku 2016 a vyjadřujících vnitřní spojitosti mezi uspořádáním člověka a přírody.

Industra Art

3. 3.—31. 3. 2017

st—so 13.00—19.00 ne 10.00—19.00

Industra, Masná 9 (areál mrazíren Rovner)

Tomáš Predka: Přetavená rutina

Jedná se výstavu děl Tomáše Predky, letošního vítěze Ceny kritiky za mladou malbu, v prostorách galerie Industry Art. Výstava je založena na zájmu o flashback, jako propojení současného s minulým, přítomnosti a historie, kterým se autor ve své tvorbě dlouhodobě zabývá.

Galerie Ratolest

14. 2.—27. 3. 2017

po—pá 9.00—22.00 so—ne 10.00—22.00

Kavárna Spolek, Orlí 22

Výstava Galerie Ratolest

Výstava vybraných děl charitativní Galerie Ratolest je přístupná každý den v otevírací době Kavárny Spolek.

Muzeum romské kultury

7.10. 2016—30.4. 2017

út—pá 10.00—18.00 ne 10.00—18.00

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

Poklad Romů / Amare Somnaka / Tajemství romského šperku

Výstava představí historický romský šperk jednak jako formu rodového pokladu a ztělesnění mytické síly předků, symbolů moci představitele romské skupiny, ale i jako odvěkou nezbytnou součást romského odívání mužů i žen různých romských skupin světa. Od historických dokladů klenotů a jejich zobrazení instalace postupně přechází k novodobým podobám romského šperku.

Galerie Umakart

14. 3.—3.4. 2017

Galerie Umakart, Lidická 40 (výloha)

Tereza Froncová: Matoušův efekt

„Neboť každému kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Mt 26, 29) Společenský jev s názvem Matoušův efekt je aplikovatelný do oblastí pedagogiky, ekonomie a sociologie. Vypovídá o automatickém zvýhodnění či znevýhodnění jednotlivce k dané skutečnosti a o prohlubování rozdílů ve zdánlivě rovných příležitostech.

Galerie OFF/FORMAT

11. 5.—17.5. 2017

út a ne 14.00—19.00 nebo po tel. domluvě na čísle +420 737 969 098

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 (dvorní trakt)

VýTěr

Vernisáž výstavy, která je především příležitostí k seznámení a sezdání výtvarníků a teoretiků, kteří zareagují na naši otevřenou výzvu ke spolupráci. Teoreticko-praktické páry vyhlášené během vernisáže připraví v rámci své spolupráce výstavní projekty pro galerii OFF/FORMAT.

22. 2.—29. 3. 2017

út a ne 14.00—19.00 nebo po tel. domluvě na čísle +420 737 969 098

zdarma

Gorkého 41 – dvorní trakt, Brno

Michal Kindernay

Komplexní systémy zdánlivě chaotických přírodních procesů — pohyby mraků, reakce rostlin, zvuky a signály — a také stopy lidských intervencí v nich, to vše může být námětem nejen malířova štětce, ale také zdrojem dat získaných a reprezentovaných za pomoci současných technologií.